What type of camera do you use to photograph bats?

Well, because bats are dark and nocturnal plus they are very fast so what type of camera do you think I should use to photograph bats?

1 Like

Any DSLR should do the trick; from there you would want to set a fast shutter speed with a high ISO (or use flash depending on the low light situation). The equipment you use with your camera will make a difference in the quality too; a tripod will do wonders in terms of image stabilization and using a handheld remote trigger helps prevent unwanted blur. If you have the budget, you might want to look into investing in a zoom/telephoto lens so that you can capture the bats from a distance. Hope this was helpful!

3 Likes

https://www.natuurfotografie.nl/hoe-fotografeer-vliegende-vleermuis/ Allereerst probeer ik in te schatten waar de vleermuizen ongeveer gaan vliegen in het gangetje. Daarna heb ik mijn groothoeklens gepakt en heb een interessante compositie opgezocht. Op de plek waar ik de vleermuis verwacht én op de juiste plek in beeld heb ik vervolgens een infrarood-straaltje opgesteld. Dit werkt met een zender en een reflector, die vanzelfsprekend buiten beeld moeten blijven. Dat is de basis van de opstelling die ik ga neerzetten. Door onderbreking van het straaltje wordt straks de foto automatisch gemaakt.

https://www.circuitsonline.net/forum/view/82229 Met vleermuizen heb ik geen ervaring maar met vele andere vormen van highspeed opnames wel. Al verschillende jaren fotografeer ik vliegende insecten. Dit zijn macro opnames en sommige insecten zijn nauwelijks 1mm groot. Toch ontwikkelen ze een heel hoge snelheid relatief tov van je opname lens.

Ik gebruik ook de D300 maar om die shutterlag op te lossen heb ik een extra 2de sluiter (Compur 0) voor de macro lends staan. Die reageert binnen de 6 msec, normaal voldoende voor bijna alle opname snelheden. Wel moet de D300 vooraf in opname staan maar die kan gemakkelijk 2 min lang aanstaan zonder dat je ruis gaat zien in de opnames. Blijft een trigger langer dan die 2 min weg dan moet je even een zwart beeld maken en doorgaan naar de volgende opname. Maar ik neem aan dat vleermuizen slechts gedurende een korte periode hun omgeving verlaten, met kort bedoel ik minder dan 1 uur.

Ik maak gebruik van een IR laser systeem en meet via een afzonderlijke extra macrolens het gereflecteerd laserlicht. Deze meting duurt 40 usec. Zodra een object in focus komt op de voorafgestelde afstand krijg ik een digitaal signaal tussen 1 en 60 eenheden, dus ruim voldoende om dit te detecteren. Ik kan op deze manier insecten detecteren ter groote van 1mm terwijl ze slechts enkele msec in het focuspunt verblijven.
Andere oplossing, meer voor vleermuizen zal een kader zijn waarbinnen je met IR lasersstralen de doorgang gaat meten. Dit komt op hetzelfde neer maar mijn optisch systeem kijkt gewoon naar het doel.

Op mijn Flickr site staan heel veel gegevens. Momenteel wordt een stereoversie gemaakt om 3D opnames te maken en die zou klaar zijn rond 15 Maart. Merk op dat ik de meeste opnames maak s’nachts in volle duisternis. Dit vooral voor nachtvlinders in de volle vlucht.
Verleden jaar heb ik zowat 10.000 foto’s genomen van vliegende insecten.

Gebruikte hardware is de MAX II CPLD board samen met enkele AVR controllers. Zo een AVR controller zit momenteel ingebouwd in mijn AF60/2.8D micro lens voor de IR detectie. De gemeten waarden worden dan iedere 40 usec naar de CPLD board gestuurd. Maar om zo iets volledig te beschrijven heb je bijna een dik boek voor nodig.

Mijn Flickr home page vind je hier:

http://www.flickr.com/photos/fotoopa_hs/

Van daaruit kun je naar de verschillende sets doorklikken om de resultaten te zien en ook hoe het allemaal werkt.
Frans.

1 Like

Most of them use sensors and like electronica

Many bats are very difficult to ID from photos, and I include even those that are in hand. Shooting them in flight is a real challenge that I’ve never attempted and you’re unlikely to get the resulting photo IDed to species. Best opportunities to photo one are when they are roosting or if you’re mist-netting them. I knew a bat researcher who had a flight room set up in his lab and he recorded the bats in flight with high-speed video camera and film (pre-digital). A lot of the flying bat photos you still see used today came from him.

1 Like

Thank you, i will try it

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.