Belgium - iNaturalist World Tour

We’re featuring on Belgium on the World Tour today.

Here’s the GADM Level 1 and Level 2 places we’re using. Thoughts on these places?

Belgium uses both French and Dutch - how are these translations working?

Any issues with Belgium common names in either of these languages?

What can we do to get more people in Belgium participating in iNaturalist?

https://twitter.com/SiobhanLeachman/status/1131884740489883648

Ik was deze lijst https://www.inaturalist.org/check_lists/1583332-Naamlijst-van-de-Nederlandse-Zoogdieren?page=3 aan het doorbladeren en zag dat een aantal soorten een afwijkende naam hadden, bijv. de mopsvleermuis. Hoe kan ik achterhalen wat de geldende naam is in Belgie of Vlaanderen van onderstaande beestjes?

Grijze eekhoorn
https://www.inaturalist.org/taxa/46017-Sciurus-carolinensis

Goudjakhals (wordt gesplitst)
https://www.inaturalist.org/taxa/42047-Canis-aureus

Muntjak
https://www.inaturalist.org/taxa/42187-Muntiacus-reevesi

Ruige dwergvleermuis
https://www.inaturalist.org/taxa/40391-Pipistrellus-nathusii

Mopsvleermuis
https://www.inaturalist.org/taxa/40581-Barbastella-barbastellus

Woelrat
https://www.inaturalist.org/taxa/67819-Arvicola-amphibius

Dolfijn van Gray
https://www.inaturalist.org/taxa/41405-Mesoplodon-grayi

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.